این بخش از آموزش اندروید استودیو، به راه اندازی ریتینگ بار (Rating Bar) در اندروید می پردازیم. برای آن دسته از دوستانی که نمی دانند Rating Bar چیست، ابتدا توضیحاتی...