شیائومی که تا 4 سال پیش حتی کسی نمی دانست تولید کننده گوشی موبایل است هم اکنون به یک غول مهار نشدنی در این عرصه و خود را جز 3...