با گیم لانچر ، دستگاه برای اجرای بازی ها بهینه میشود تا بهترین عملکرد را در هنگام بازی کردن برای کاربر به دنبال داشته باشد. اما به نظر میرسد این...