با سلام گوشیهای سری C که در ایران یافت می شوند مختص مناطقی مانند چین،هنگ کنگ و اندونزی هستند برای همین در ایران کاربران با نداشتن زبان فارسی و دیگر...