در این بخش، سورس کد اپلیکیشن Sms Scheduler برای شما آورده شده است تا بتوانید با استفاده از کدهای آن برنامه خود را توسعه دهید. این برنامه شامل تنظیماتی است که...