سونی بلیطهای خود را برای نمایشگاه MWC در بارسلون آماده کرده است یکی از دستگاهای که احتمالا معرفی می شود اکسپریا ایکس (2017) می باشد که شاید با نام احتمالی...