برای تجربه کامل بازی Super Mario Run باید مبلغ $9.99 را پرداخت کرد وگرنه بیشتر از سه مرحله از بازی را نمی توان تجربه کرد. شاید کسانی باشند به هر...