این بار با یک بازی دیگر در خدمت شما هستیم. در این بازی که به Tiles Game یعنی بازی کاشی ها معروف است، نقش شما اینست که مستطیل هایی (کاشی...