با سلام در این آموزش چگونگی تغییر رنگ نوار وضعیت و منوی کشوی اعلانها را آموزش می دهم ما رنگ را بصورت شفاف در می آوریم ولی طبق آموزش می...