معروفترین ریکاوری کاستوم اندروید TeamWin Recovery Project یا بصورت خلاصه TWRP به روزرسانی جدیدی دریافت کرد در این آپدیت جدید قابلیتهای جدیدی اضافه نشده اند و فقط باگهای نسخه 3.1...