با سلام در تکمیل آموزشهای اندروید از مبتدی تا نوسعه دهنده آموزشهای بسیار ساده مانند این پست نیاز هست برای کسی که می خواهد وارد توسعه رامها بشود اول باید...