بی ربط نیست اگر بگوییم سیستم عاملهای منبع باز در دنیای موبایل حکمرانی می کنند چون اندروید نیز منبع باز میباشد حالا اینجا چند سیستم که بعنوان جایگزین می توان...