با سلام در رامهای کاستوم می توان مدیریت کاملی بر عملکرد کرنل داشت معمولا پروفایلهای مختلفی هستند که بصورت زیپ فلش می شوند ولی برنامه های نیز هستند که می...