اگر بخواهید صفحات وب را در برنامه اندرویدی خود داشته باشید چه کار باید کرد؟ در این بخش از آموزش، قصد داریم با وب ویو کار کنیم.در ابتدا یک توضیح...