امروز در نمایشگاه CES ایسوس از دو گوشی هوشمند رونمایی کرد دو گوشی با نامهای ایسوس زنفون 3 زوم و ایسوس زنفون AR ایسوس زنفون AR دومین تلفنی است که...