همانطور که می دانید امروزه اکثرا گوشی های هوشمند تولید شده توسط شرکت های مختلف لمسی می باشد. و کار کردن با گوشی های لمسی هوشمند برای بعضی از افراد...