با سلام در برخی از رامها اخطار موقع خاموش و روش کردن دیتا را داریم این اخطار برای بسیاری از افراد آزار دهنده می باشد با ما باشید تا چگونگی...