در جدیدترین فریمورهای سامسونگ همیشه امنیت را برای دور زدن FRP بیشتر می کنند ولی گاهی هم ممکن است که یک باگ دیگری پیدا بشود اکنون در آخرین آپدیت حال...