اپلیکیشن BedSide Clock یک اپلیکیشن مخصوص ساعت است. این اپلیکیشن توسط Basic4Android توسعه یافته است. اپلیکیشن BedSide Clock یک اپلیکیشن ساعت ساده است ولی به همراه تنظیماتی که در خودش جای...