کمپانی سامسونگ توضیحاتی در مورد فناوری جدید 11LPP خود ارائه کرد. این فناوری برای تولید پردازنده‌های موبایل جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سامسونگ یک فناوری جدید به واحد تولیدی...