در خبرهای گذشته که در سایت GSM-Developers منتشر شده بود به این موضوع اشاره شد که مایکروسافت قرار است تغییراتی را در برنامه Skype این شرکت طی چند روز آینده...