اگر شما پیغام های خالی شدن باطری گوشی رو به طور مکرر مشاهده می کنید بهتر است کش (cach)یا حافظه نهان اسمارت فون خود را پاک کنید. به طور مثال گوشی Moto...