در بخش قبلی از آموزش های اندروید استودیو، کار با Shape را یاد گرفتیم. فهمیدیم که Shape در اصل به چه کاری می آید. سپس یک Button ایجاد کردیم و...