در برخی دستگاها زدن دکمه پاور کمی دشوار می باشد بخصوص در تبلتها و گوشیهای با سایز بزرگ برخی از شرکتها در گوشی خود قابلیت دابل تاپ را می گذارند...