پس از سال ها تلاش برای توسعه دوربین سلفی و  عقب گوشی های هوشمند، تولیدکنندگان در نهایت به اهمیت دوربین جلوی گوشی نیز پی بردند و در جهت بهبود آنها...