به تازگی خبر اضافه شدن دکمه dislike به عنوان یکی از گزینه‌ های احتمالی برای کاربران این شبکه اجتماعی منتشر شده است. با وجود اینکه سال‌های زیادی این شایعه وجود...