اپلیکیشنهای پیش فرض گوگل اکنون محور اصلی کارهای بسیاری از کاربران بر روی گوشیهای اندروید و ios هستند ظاهرا غول بزرگ وب گوگل با برخی مشکلات توسعه این اپلیکیشنها خورده...